Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

TT SOFT. z o.o. (dalej: TT SOFT) to firma świadcząca usługi w branży informatycznej, w szczególności w sektorze rekreacyjno-sportowym.  

Nasi Klienci korzystając z naszych produktów i usług niejednokrotnie powierzają nam swoje dane lub dane swoich klientów. Dlatego też dbamy o to, żeby ochrona danych osobowych była na najwyższym poziomie. 

 

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. 

Ten dokument jest również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Administrator danych osobowych

TT Soft sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 

adres: ul. Przemysłowa 9A, 35-105 Rzeszów

www.ttsoft.pl

e-mail: [email protected] 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000083221.

 

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe – to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Mogą to być zarówno takie dane jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np.PESEL), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, ale też jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność z nimi związana, np. wgląd, zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, utrwalanie, przeglądanie, udostępnianie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych: 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

 

Jeśli…

dane osobowe

źródło danych

podstawa prawna

odwiedzasz naszą stronę

wizyta na stronie internetowej powoduje, że automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, system operacyjny itp.

przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies;

więcej informacji o plikach cookies i danych, które są przez nie zbierane znajdziesz na samym dole.

art. 6 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

chcesz się z nami skontaktować lub poznać nasze produkty

dane zawarte w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zapytanie ofertowe.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, podczas kontaktu z nami poprzez e-mail, telefon lub tradycyjną pocztą.

art. 6 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

obserwujesz/ komentujesz nasz fanpage na Facebook’u lub Instagram, Twitter czy LinkedIn

dane zawarte na portalach społecznościowych przetwarzamy jeżeli: obserwujesz, komentujesz lub reagujesz na treści zawarte na naszym fanpage’u.

Facebook oraz Instagram (Meta Platform Ireland Ltd) jest współadministratorem danych osobowych użytkowników portalu, dane pozyskujemy bezpośrednio z portalu.

art. 6 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora

jesteś użytkownikiem eAktywni

dane niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży biletów przez stronę internetową

przetwarzamy dane osobowe użytkowników eAktywni jako podmiot przetwarzający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania

art. 6 lit. b) RODO – realizacja umowy

 

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz tj. usługi prawne, usługi księgowe, usługi informatyczne, serwis IT, usługi marketingowe i reklamowe, usługi logistyczne i pocztowe – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji usług.

Prawa Użytkowników

Zgodnie z RODO każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje u nas grupa osób. Aby się z Nami skontaktować, napisz na adres [email protected] / [email protected].

Pytania lub wnioski można kierować również drogą listowną – wysyłając list polecony na adres Administratora danych.

 

Jak długo przetwarzamy dane? ?

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:

 • przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 • przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania stronami Administratora.

 

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator wdrożył również wewnętrzną Politykę Ochrony Danych Osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami a w szczególności następujące zasady:

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz prawa kontroli zgodności ich działania z tymi standardami.
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usług świadczonych drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

 

Polityka cookies

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. Nie można za ich pomocą przenieść do Twoich urządzeń żadnych wirusów lub innego niechcianego czy złośliwego oprogramowania.

 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość stron internetowych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może się zmienić. Najbardziej aktualna wersja polityki będzie zawsze dostępna pod adresem internetowym https://ttsoft.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do tego jak przetwarzamy dane osobowe, skontaktuj się z nami przez e-mail:  [email protected] 

Copyright © TT Soft 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.