Usługi niskoprądowe

Poznaj nasze

Instalacje niskoprądowe

System telewizji dozorowej umożliwia ciągłą i kompleksową obserwację monitorowanych obiektów. Dzięki sprawnemu i dokładnemu działaniu następuje błyskawiczna lokalizacja zdarzenia i jego archiwizacja. System telewizji dozorowej pełni rolę kontrolną w przypadku pojawienia się zagrożenia zewnętrznego bądź wewnętrznego, jak również wydatnie wspomaga systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru.

Obraz ze wszystkich kamer jest przekazywany do centrali ochrony, gdzie znajdują się monitory i urządzenia sterujące sygnałem wizji. Jest niezbędny w celu minimalizacji kosztów ochrony monitorowanych obiektów.
System nagłośnienia spełnia rolę systemu przekazywania komunikatów. Ponadto umożliwia emisję reklam bądź muzyki w obiektach handlowych czy krytych pływalniach. Może też pełnić rolę radiowęzła.W dużych obiektach, w których jest wymagany system sygnalizacji pożaru, nagłośnienie musi ściśle z nim współpracować. Taki system nagłośnienia nazywa się Dźwiękowym Systemem Ostrzegawczym (OSO).

Przekazuje on automatycznie komunikaty ostrzegawcze osobom znajdującym się na terenie obiektu, dzięki czemu możliwe jest błyskawicznie informowanie o niebezpieczeństwie i ewakuacja. Po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją może przy pomocy specjalnego mikrofonu strefowego przekazywać informacje do każdego miejsca na obiekcie.

Systemy nagłośnienia zbudowane są z centrali oraz urządzeń peryferyjnych: głośników, konsoli mikrofonowych, automatycznych pulpitów sterowniczych itp. Nasze instalacje wykonujemy w oparciu o urządzenia firmy Bosch.
Zamontowanie instalacji Sygnalizacji Pożaru pozwala na szybkie i precyzyjne zlokalizowanie pożaru. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu odpowiednich czujek podłączonych do centralki mikroprocesorowej. Umożliwia to na dostosowanie sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w monitorowanym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób. Ponadto niezawodność systemu zwiększa jej pętlowa budowa.

Instalacja sygnalizacji pożaru powinna również współpracować z innymi instalacjami, np. nagłośnienia, kontroli dostępu, wentylacji, oddymiania oraz sterować urządzeniami jak klapy pożarowe czy bramy pożarowe.

Nasze instalacje wykonujemy w oparciu o urządzenia firm: Aritech; Bosch; Esser; Schrack; Ultrak -Algorinet.
System Zarządzania Budynkiem(ang. BMS - Building Management Systems) poprzez integrację wielu systemów na polu ich kontroli, monitorowania, optymalizacji i raportowania pozwala na maksymalizację funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa oraz minimalizację kosztów eksploatacji obiektu.

Sterowanie budynkiem wyposażonym w BMS odbywa się na podstawie znajomości zebranych danych ze wszystkich systemów.

BMS umożliwia integrację wielu instalacji m.in.: wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania, zasilania i oświetlenia, kontroli dostępu, systemu alarmowego i monitoringu, systemu przeciwpożarowego, system sterowania oddymianiem pożarowym, sterowanie i monitorowanie klap przeciwpożarowych BMS ze względu na możliwość integracji tak wielu instalacji jest wykorzystywany zarówno w budynkach biurowych jak i sprawdza się w obiektach przemysłowych.
Copyright © TT Soft 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.