W ostatnich miesiącach uczestniczyliśmy w dwóch ważnych wydarzeniach związanych z branżą ESOK :

  • Seminarium Basenowe organizowane przez Gdańską Fundację Wody w Sobieszewie w dniach od 9. do 11. września 2020;
  • Ogólnopolskie Forum FIRIS organizowane przez Instytut Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Olsztynie w dniach od 5. do 7. października 2020.

Wymieniliśmy z naszymi obecnymi i (miejmy nadzieję) przyszłymi Klientami ogromne ilości doświadczeń związanych z obsługą systemów informatycznych na obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz w całych organizacjach budżetowych. Informacje i spostrzeżenia które otrzymaliśmy są ogromnej wartości i z pewnością przyczynią się do naszego rozwoju.

Na szczególną uwagę zwraca fakt jak wielki wpływ w działalności takich obiektów będą miały automaty i sprzedaż przez Internet. Mając na uwadze to jak dużo pytań i wątpliwości ten temat generuje będziemy publikować wpisy na blogu opisujące o co chodzi w automatyzacji obiektu oraz na co trzeba zwrócić uwagę przy organizowaniu sprzedaży internetowej biletów.